Play Safe & Go - spelers

Info over besluit van 15/05

We zitten sinds 4 mei in de heropstartfase voor tennis en padel. Voor iedereen gelden alle ‘Play Safe & Go' regels!  Op 15 mei is het ministerieel besluit gepubliceerd m.b.t. de verdere versoepelingen, dit luidt als volgt:

"Regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon zijn vanaf 18 mei opnieuw toegestaan."

De klankbordgroep van Sport Vlaanderen en Sport Vlaanderen, geeft nog volgende verdere specifiëring:

  • Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximum aantal van 20 personen. Dit hoeven niet steeds dezelfde 20 personen te zijn.
  • Bijkomend moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters steeds worden gegarandeerd. Om de afstandsregels beter te kunnen respecteren en overbevolking van de beschikbare ruimte te vermijden, adviseren we om er op toe te zien dat de beschikbare sportinfrastructuur minstens 30 m² per deelnemer kan waarborgen.

Tennis Vlaanderen maakt hieruit op dat, mits naleving van de social distancing maatregelen, vanaf 18 mei:

  • outdoor trainingen tot maximum 20 personen en maximum 1 lesvolger per 30 m², onder toezicht van een trainer, opnieuw toegelaten zijn. De richtlijnen 'Play Safe & Go Trainers' helpen je club en tennis- of padelschool op weg om de lessen op een veilige manier te organiseren.
  • Dubbelspel opnieuw toegelaten is, mits het doorgaat in georganiseerd verband door een club én met een meerderjarige toezichthouder of trainer. Houd hierbij steeds de 1,5m social distancing in acht, ook als dat wil zeggen dat een speler soms een bal moet durven laten gaan.

Inschrijven jeugdinterclub verlengd tot 14/06

Voorlopig hebben we alle competities afgelast tot en met zondag 28/06. We wachten de Nationale Veiligheidsraad van 03/06 af voor meer nieuws omtrent een eventuele herstart van competitie. Daarom verlengen we de inschrijvingsperiode voor jeugdinterclubploegen tot zondag 14/06! Lees meer over de organisatie van de jeugdinterclub.

Update gebruik materiaal lessen

Wij hebben contact genomen met de Vlaamse Sportfederatie i.v.m. het geldende advies over het gebruik van sportmateriaal. Er wordt aangegeven dat in les- en trainingssituaties ballen gemeenschappelijk kunnen aangeraakt worden. Enkel bij didactisch materiaal is het advies om dit uitsluitend door de trainer te laten vastnemen. Deze richtlijnen zijn er op voorwaarde dat de geldende hygiënische maatregelen (o.a. handen wassen voor en na de sportbeoefening en desinfecteren van het terrein- en lesmateriaal voor en na gebruik) correct worden nageleefd.

Wat met sportkampen deze zomer?

Afgelopen weekend is er onduidelijkheid ontstaan of sportkampen al dan niet mogen doorgaan deze zomer en of de richtlijnen voor jeugdkampen op dezelfde manier gelden voor sportkampen. Voorlopig zijn de maatregelen die werden aangekondigd voor de jeugdkampen nog niet van toepassing op sportkampen. Minister Ben Weyts belooft snel duidelijkheid en stelt het overgrote deel van de organisaties van sportkampen gerust. De klankbordgroep Sport schrijft nu de protocollen en gedragscodes voor internaats- en externaatssportkampen uit en stemt die zoveel als het kan af op de protocollen van andere jeugdkampen. Alle beslissingen moeten nog bekrachtigd worden in de Veiligheidsraad van 03/06. Gedragscodes en protocollen zijn absoluut noodzakelijk om ook deze versoepeling in de maatregelen voor sporters en hun sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen. We houden jullie op de hoogte!

FAQ’s mbt recreatief tennis en padel dd 04/05

Deze vraag kunnen we op dit moment niet beantwoorden. Dit zal samenhangen met de beslissing van de overheid om ook andere indoorsporten opnieuw toe te laten.
Wij raden alle spelers aan thuis, voor vertrek, gebruik te maken van het eigen sanitair. Clubs waarbij de toegang tot het sanitair afzonderlijk van het clubhuis en de kleedkamers is, mogen het sanitair openen maar zijn hier niet toe verplicht. Mocht het sanitair toch toegankelijk zijn, raden wij aan hier minimaal gebruik van te maken en de nodige hygiënemaatregelen te nemen en te desinfecteren voor en na gebruik.
Dit mag, maar de club kan dit anders bepalen. Voorzie hiervoor handschoenen of desinfecteer de sproeier voor en na het gebruik ervan.
Ja, voorzie hiervoor handschoenen of desinfecteer het sleepnet voor en na het gebruik ervan.
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen enkel tennis of padel spelen onder toezicht van een trainer of een ouder. Dit om de nodige controle op de naleving van social distancing en hygiëne maatregelen te kunnen garanderen.
De club stelt op elk terrein desinfecterende gels ter beschikking. Gebruik deze om de plaatsen waar je een onzorgvuldig contact had te desinfecteren.
Beperk het aantal speelpartners.
Enkele gemeenten en steden leggen striktere maatregelen op en verbieden bepaalde clubs te heropenen. Ook de getroffen clubs betreuren dit ten zeerste. Clubs bij wie dit het geval is, kunnen via Tennis Vlaanderen een document verkrijgen die hen kan helpen om hier toch verandering in te brengen, maar elke gemeente behoudt het recht eigen restricties op te leggen. Wij vragen de leden uit deze clubs om voldoende begrip en geduld te tonen.
Ja, aangezien tennis en padel opnieuw toegestaan is, is ook een verplaatsing per wagen hiervoor toegestaan. Heb je toch een controle, dan kan je je lidmaatschap bewijzen via je spelersdashboard op de website van Tennis Vlaanderen of door je tennis- en padelmateriaal te tonen.

We hebben allemaal een belangrijke opdracht om ervoor te zorgen dat tennis en padel op een veilige manier georganiseerd kan worden. We rekenen hiervoor op de clubs die de nodige maatregelen moeten nemen, maar vooral op de spelers om de richtlijnen goed na te leven en de nodige verantwoordelijkheid aan de dag te leggen. Indien je club toezicht kan organiseren, wordt dat uiteraard aangemoedigd maar het is niet verplicht.

Indien er dubbelspel gespeeld wordt moet 1 meerderjarige speler de rol van toezichthouder op zich nemen.

Het clubhuis is afgesloten dus er kunnen geen ballen verkocht worden. Als de club een ballenautomaat heeft, mag deze wel outdoor (onder overkapping) geplaatst worden mits de regels van desinfecteren na gebruik toe te passen.
Bij dringende nood aan ballen kunnen spelers terecht op www.tennisdirect.be in afwachting van opening winkelpunt.
Dit mag, maar in geen geval mag er een cash betaling komen en mag het clubhuis hiervoor geopend zijn. De bespanner mag achter gesloten deuren rackets bespannen, desinfecteren na bespannen en outdoor ter beschikking leggen van de speler. Betaling dient via overschrijving/facturatie te gebeuren.

FAQ’s mbt competitie dd 04/05

Plan A van de interclub gaat dus sowieso niet meer door. Tennis Vlaanderen start nu alle voorbereidingen op om met plan B te starten. Lees hier meer over plan B van de interclub.
Alle competities tot en met 28 juni worden geschrapt. We wachten op verdere richtlijnen van de overheid.

Oproep klankbordgroep Sport Vlaanderen & Vlaamse Sportfederatie

Beste sporter,

Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een coronavirus dat al duizenden levens heeft gekost. Zonder de maatregelen van de overheid en zonder de inspanningen die we zelf hebben geleverd, zouden nog veel meer mensen gestorven zijn. Ook de sport werd aan banden gelegd. We zitten nu in de fase dat het virus uitdooft, maar als we niet oppassen, dan zal het vast en zeker opflakkeren.

Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook ons geestelijk en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook op aangedrongen mensen geleidelijk weer meer kansen te geven om zich sportief uit te leven. Dat proces is nu aan de gang. We hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken geleden, gelukkig maar.
Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe coronapiek wordt. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven. Daarom vragen we alle sporters en alle sportbegeleiders om de regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen.

Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat thuis blijft als je mogelijke coronasymptomen hebt en dat je voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houdt. Doe dat voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt.
Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren.

Play Safe & Go