Klassementen - FAQ

Hoe kan ik punten verdienen voor mijn enkelklassement?

Zowel bij deelname aan enkeltornooien als interclub kan je punten verdienen.

 • Tornooien:
  Je krijgt punten (afhankelijk van je leeftijdscategorie en de reeks waarin je speelt) volgens de ronde die je behaalt in de tabel. Daarnaast krijg je ook bonuspunten (nl. de waardepunten van je tegenstander waarvan je won) per gewonnen match en krijg je steeds 2 punten per gespeelde enkelmatch. De winnaar van de tabel krijgt dus de meeste punten (vergelijkbaar met de ATP- of WTA-ranking). Er worden geen minpunten gegeven. De punten bij U9 en U11 tellen respectievelijk voor 50% en 70%. Bekijk de puntenschalen
   
 • Interclub:
  Bij elke deelname aan een interclubontmoeting (ongeacht je enkel, dubbel of beide speelde) krijg je 1x de waardepunten van jouw klassement (met een max. van 5 deelnames). Daarnaast krijg je ook de punten van je 5 beste (enkel-) winstmatchen (nl. de waardepunten van je tegenstander waarvan je won). De punten bij U9 en U11 tellen respectievelijk voor 50% en 70%.

Hoe wordt mijn enkelklassement berekend?

Iedereen die minstens 2 matchen (enkelspel in tornooien, enkel- of dubbelspel in interclub) speelde in de 12 maanden voorafgaand aan de berekening komt in aanmerking.

Er worden 3 totalen berekend (alleen je behaalde resultaten van de 12 maanden voorafgaand aan de berekening komen hiervoor in aanmerking):

 1. Tornooien: we nemen de som van je 8 beste tornooireeksen en delen dit door 8. Speel je minder dan 8 reeksen, dan delen we door je "aantal tornooireeksen + 1".
 2. Interclub: we berekenen het puntentotaal dat je behaalde in interclub.
 3. Tornooien & interclub: we berekenen 60% van de som van het totaal dat je behaalde in tornooien en interclub (dit is dus 60% van de som van punt 1 en punt 2).

Het hoogste cijfer van deze 3 totalen wordt weerhouden.

Welk klassement krijg ik?

Op basis van bovenstaand cijfer worden alle spelers gerangschikt van hoog naar laag (een aparte ranglijst voor U9, U11, U13 en de volwassenen; de ranglijst U9 is gemengd, de andere telkens per geslacht).

Volgens vooraf bepaalde percentages wordt dan je klassement toegekend.

Hoe hoger je plaats op de ranglijst, hoe hoger je klassement zal zijn.

Hoe verloopt de omschakeling van oud naar nieuw systeem?

Op basis van je resultaten in 2018 krijg je nog een berekening volgens het reglement 2018. Wie minder dan 4 matchen speelde, wordt voor deze berekening als inactief beschouwd. Het resultaat van deze berekening is meteen het einde van een tijdperk.

In de huidige populatie spelers zijn er teveel spelers in de onderste klassementen, te weinig in de hogere. Om in 2019 al meteen met een juistere groep te starten en zo de klassementsberekening optimaal te laten werken, krijg je dan ook een nieuw enkelklassement toegekend als volgt:

 • Per ranglijst (U9, U11, U13 en volwassenen; de ranglijst U9 is gemengd, de andere telkens per geslacht) worden de spelers (met minstens 2 gespeelde wedstrijden in 2018) gerangschikt volgens het berekende klassement (volgens het reglement 2018).
 • Binnen elk klassement worden eerst de spelers met minstens 4 gespeelde matchen gerangschikt op basis van hun punten behaald na de 4° iteratie (in de klassementsberekening 2018 volgens reglement 2018). De spelers die 2 of 3 matchen gespeeld hebben in 2018 worden per klassement achter de spelers met minstens 4 matchen gerangschikt. Deze spelers worden als ex aequo beschouwd.
 • Per ranglijst wordt daarna volgens vooraf bepaalde percentages het effectieve klassement toegekend voor het seizoen 2019. Voorbeeld: er zijn 40.266 spelers 14 jaar of ouder in België die minstens 2 wedstrijden gespeeld hebben,  4,1% krijgt het klassement 30 punten, dus er zijn uiteindelijk 1.651 spelers met klassement 30 punten. 
 • Spelers met 0 of 1 gespeelde match(en) in 2018 (worden in de nieuwe klassementsberekening als inactief beschouwd) worden nadien geïntegreerd in de ranglijst, zonder daarbij het aantal spelers per klassement (op basis van de percentages) te beïnvloeden. Zij krijgen hetzelfde klassement toegekend dat ook aan de speler met eenzelfde klassement die 2 of 3 matchen gespeeld heeft wordt toegekend. Op die manier vermijden we dat iemand die niet gespeeld heeft ondergeklasseerd zou zijn t.o.v iemand die wel actief is. Voorbeeld: speler met klassement C+30 en 3 matchen gespeeld wordt 35 punten in het nieuwe systeem, een andere speler die ook C+30 is maar geen match heeft gespeeld wordt ook 35 punten in het nieuwe systeem.

Het uiteindelijke klassement zal door deze ingreep voor de meeste spelers hoger zijn dan het klassement berekend volgens reglement 2018 (bv. een C+15/4 kan door de omschakeling het seizoen starten met 45 of 50 punten). Dit komt omdat veel spelers doorschuiven van onderaan naar bovenaan. Dit nieuwe klassement verandert dus niet jouw plaats in de Belgische ranking! Betere spelers zullen hoger uitkomen dan jij, en jij zal hoger staan dan zwakkere spelers. De herverdeling zorgt er wel voor dat alle spelers beter verdeeld worden over de reeksen, zowel in tornooien als interclub.

Wat met mijn dubbelklassement?

De dubbelberekening blijft in 2018-2019 nog idem als vroeger, maar wel met volgende bijsturing: voortaan kan men, bij inactiviteit, ook vóór de leeftijd van 55 jaar zakken onder de 15 punten. Er wordt intussen gewerkt aan een hervorming van de dubbelklassementsberekening met de bedoeling deze toe te passen in seizoen 2020.

De aanpassing van je enkelklassement 2019 heeft ook gevolgen voor je dubbelklassement 2019:

Heb je dit seizoen minder dan 8 dubbelwedstrijden gespeeld?

 • Indien je nieuw toegekende enkelklassement 2019 hoger is dan je berekende enkelklassement en hoger dan je dubbelklassement, dan wordt je dubbelklassement aangepast naar je toegekende enkelklassement 2019.
 • Indien je nieuw toegekende enkelklassement 2019 hoger is dan je berekende enkelklassement en lager dan of gelijk aan je dubbelklassement, dan wordt je dubbelklassement behouden.
 • Indien je nieuw toegekende enkelklassement 2019 lager is dan je berekende enkelklassement en lager dan je dubbelklassement, dan wordt je dubbelklassement verminderd met 1 klassement.
 • Indien je nieuw toegekende enkelklassement 2019 gelijk is aan je berekende enkelklassement, dan wijzigt je dubbelklassement niet.

Heb je dit seizoen meer dan 8 dubbelwedstrijden gespeeld?

 • Indien je nieuw toegekende enkelklassement 2019 hoger is dan je berekende enkelklassement en hoger dan je dubbelklassement, dan wordt je dubbelklassement aangepast naar je toegekende enkelklassement 2019.
 • Indien je nieuw toegekende enkelklassement 2019 hoger is dan je berekende enkelklassement en lager dan of gelijk aan je dubbelklassement, dan wordt je dubbelklassement behouden.
 • Indien je nieuw toegekende enkelklassement 2019 lager is dan je dubbelklassement, dan wijzigt je dubbelklassement niet.
 • Indien je nieuw toegekende enkelklassement 2019 gelijk is aan je berekende enkelklassement, dan wijzigt je dubbelklassement niet.

Je dubbelklassement kan nooit lager zijn dan je enkelklassement.

Reeksindeling tornooien

Voor een optimale berekening is het belangrijk dat alle reeksindelingen, zowel bij de jeugd als volwassenen, gelijk zijn bij Tennis Vlaanderen als bij AFT. Ook alle bepalingen over wie waar mag spelen worden eveneens gelijk geschakeld. België wordt op dat vlak dus uniform.

Meer info over het volwassen circuit "Criterium"

Meer info over het jeugdcircuit "Ethias Tour"

Klassementen - veelgestelde vragen

De tornooien die doorgaan tijdens de klassementsberekening zal je nog spelen met je oude klassement. Voor de tornooien die je speelt met je nieuwe klassement kan je je pas inschrijven ná de klassementsberekening. Dit zal duidelijk aangegeven staan bij de tornooi-info. Opgelet: voor sommige tornooien die kort na de berekening starten heb je dus minder tijd om je in te schrijven.
Spelers met een klassement 95 punten en hoger krijgen een rangnummer. Dit nummer bepaalt je plaats op de Belgische ranglijst. De plaatsing van reekshoofden voor Heren en Dames 1 gebeurt op basis van dit rangnummer.
Speel je minstens 2 matchen gedurende 2 opeenvolgende periodes (= 1 jaar), dan krijg je een berekening. Met 2 opeenvolgende periodes bedoelen we vanaf ‘november tot eind mei' en van ‘begin juni tot oktober' (of vice versa). We doen namelijk 2 berekeningen per jaar, nl. in juni en oktober. De eerste maal dat we een berekening gaan doen in juni, zal pas in juni 2020 zijn.
 • Speel je minder dan 2 matchen over 2 afgelopen periodes (= 1 jaar), dan krijg je geen berekening en behoud je je klassement (spelers met een rangnummer behouden nog 1 jaar hun rangnummer met vermelding BIS).
 • Blijf je verder (= langer dan 2 voorgaande periodes) inactief, dan
  • daal je 1 klassement na 24 maanden (spelers met rangnummer dalen 1 klassement en worden als laatste BIS genummerd van dat klassement)
  • daal je vervolgens 1 klassement na elke daaropvolgende 18 maanden.
 • Tot het jaar waarin je 34 jaar wordt is de daling beperkt tot max. 4 klassementen. Vanaf 35 jaar kan je verder onbeperkt dalen (max. 1 klassement per 18 maanden).
We nemen steeds het puntentotaal over een periode van 1 jaar. In juni 2019 zijn we pas een half jaar verder in het nieuwe systeem. Een mix maken tussen het oude en nieuwe systeem is niet mogelijk.
Het klassement dat je behaalt in juni telt enkel voor de daaropvolgende tornooien. In juni tot september speel je verder interclub met het klassement dat je behaalde in oktober.
Na de berekening in juni dien je de daaropvolgende tornooien te spelen in de reeks waartoe je behoort volgens je nieuwe klassement.
Er wordt inderdaad minder competitie gespeeld in de winter dan in de zomer. Om dit op te vangen nemen we per berekening de punten van de afgelopen 2 periodes (= 1 jaar). Bepaalde resultaten kunnen dus 2 x meetellen.
 • Voorbeeld: je speelt 11 tornooien in juli/augustus, 1 tornooi in kerstvakantie.
  • => berekening in juni gebeurt op basis van de beste 8 resultaten uit deze 12.
  • In de daaropvolgende berekening in oktober kan het zijn dat het resultaat van kerstvakantie meetelt voor zover het tot de beste 8 resultaten behoort.
Het maximum aantal klassementen dat je kan stijgen is onbeperkt.
 • Heb je niet zo'n goed seizoen achter de rug, dan nog zal je met een positief saldo eindigen. Er zijn immers geen minpunten meer te verdienen. De betere spelers zullen automatisch meer punten verzameld hebben en komen daardoor hoger uit in de piramide. Op basis van je totaal behaalde punten, krijg jij een plaats binnen de piramide.
  • Als je met je nieuwe puntentotaal terecht komt in een hogere trap binnen de piramide dan je oorspronkelijke klassement, dan stijg je.
  • Als je met je nieuwe puntentotaal terecht komt in een lagere trap binnen de piramide dan je oorspronkelijke klassement, dan zak je maximum 1 klassement.
 • Je kan max. 1 klassement per 2 periodes zakken, m.u.v. U13 of jonger: deze spelers zakken niet binnen hun leeftijdscategorie.
  • Voorbeeld 1: een eerstejaars U11, die 11.4 geklasseerd is, blijft minstens 11.4 als tweedejaars.
  • Voorbeeld 2: een tweedejaars U11, die 11.4 geklasseerd is, behoudt niet automatisch zijn klassement in de U13 en kan dus lager dan 13.4 geklasseerd worden.

Jazeker! Resultaten behaald in ITF Junior (U18) of Tennis Europe (U14) tellen mee in de berekening. Hiervoor werden ook puntenschalen uitgewerkt. Deze resultaten worden mee opgenomen bij de Belgische resultaten en bepalen zo mee de beste 8 tornooiresultaten.

Behoor je tot de top 800 ATP/WTA, dan word je "115 punten" (het vroegere A Internationaal) geklasseerd (in volgorde zoals bepaald door de ATP/WTA ranking).

Behoor je tot de top 500 ITF World Tour ranking, dan word je "115 punten" (het vroegere A Internationaal) geklasseerd (in volgorde zoals bepaald door de ITF World Tour ranking én na de spelers van top 800 ATP/WTA).

 • Geef je walkover, dan krijg je de punten van de ronde waarin je walkover geeft (behalve indien je walkover geeft in je eerste match), ongeacht de walkover gewettigd (WO) of ongewettigd (Forfait) is.
 • Je krijgt hierbij geen minpunten voor je klassement, maar je wordt wel gesanctioneerd via het Huishoudelijk Reglement:
  • Geef je ongewettigd walkover, dan krijg je 5 strafpunten (a rato van 1 per week).
  • Geef je gewettigd walkover, dan is krijg je de eerste 2 overtredingen (a rato van 1 per week) geen strafpunten, vanaf de derde week dat je gewettigd walkover geeft, krijg je 3 strafpunten.
 • Strafpunten door WO en FF worden 24 maand bijgehouden en vervallen 2 jaar na datum.
 • Totaliseer je 10 strafpunten, dan word je 2 weken geschorst.
Win je de match met walkover, dan krijg je minstens de punten voor de ronde die je behaalde door die walkover. Het enige verschil met een normaal gewonnen match is dat je voor die match geen extra bonuspunten krijgt.