Kids Development Team (7-12 jaar)

We proudly present: KDT-team 2019-2020!

Infotheek

Ethias Tour Reeks 1 Plus tornooien

StartdatumClub
Er werden geen tornooien gevonden

Ethias Tour Reeks 1 tornooien

StartdatumClub
Er werden geen tornooien gevonden

Vlaams Jeugdkampioenschap

Het Jeugdkampioenschap gaat door tijdens het Feest van de Jeugd!

BK Jeugd

Memorial Vandewiele

Lees meer over dit de Memorial Vandewiele, de intergewestelijke teamcompetitie voor de beste Vlaamse spelers onder 12 jaar

Vragen?

Secretariaat Topsportcentrum: topsportcentrum@tennisvlaanderen.be

Volg het centrum en topsportresultaten op Facebook!

 
 

Het `Kids Development Team' is een project van Tennis Vlaanderen voor spelers van 7 tot 12 jaar met als doel jonge competitieve spelers te identificeren, maximaal te laten ontwikkelen en optimaal voor te bereiden op het selectiemoment voor de Topsportschool (12j).

Visie?

De visie voor "KDT" is het vormen van tennisatleten in al zijn facetten.
Dit betekent:
 1. Het detecteren van talent
 2. Het ontplooien van zijn/haar atletenpersoonlijkheid
 3. Het optimaal ontwikkelen van zijn/haar algemene en specifieke motorische vaardigheden
Om dit te bereiken staan volgende drijfveren centraal:
 1. Gediplomeerde (minimaal Trainer B) en sterk gemotiveerde jeugdtrainers laten werken met geselecteerde talenten
 2. Het ontwikkelen van een positieve winnaarsmentaliteit in een gezonde leeromgeving die jongeren stimuleert om op de weg naar het toptennis te komen en te blijven
 3. Het optimaal tennistiek, conditioneel en praktisch ondersteunen en adviseren van alle betrokkenen op de meest toegankelijke manier.

Ondersteuning KDT

Voor het schooljaar 2019-2020 zal de focus van het Kids Development Team – net zoals in 18-19 extra gelegd worden op de begeleiding van trainers en ouders, bovenop de wekelijkse trainingen voor de spelers. Via intensievere individuele contacten is het de bedoeling om de ontwikkeling van de spelers op een doeltreffende manier de juiste richting te geven.

Daarom wordt elke leeftijdsgroep begeleid door een afzonderlijke KDT-coördinator die in regelmatig overleg met de trainer en als duidelijk aanspreekpunt voor de ouders, elke speler kan laten ontwikkelen op de vooropgestelde KDT ontwikkelingslijn.

Kunnen trainen met sterke leeftijdsgenoten zorgt dat het niveau van elke speler grote stappen voorwaarts zet. Via de wekelijkse tennis- en conditietrainingen wordt er zeer gericht getraind aan de opportuniteiten die zich per leeftijd voordoen.

Alle spelers krijgen een brief van de federatie om afwezigheden op school te rechtvaardigen.

Eén overkoepelende training volstaat niet en de persoonlijke trainer en club zal er voor moeten zorgen dat hun KDT-speler(s) in de club geïntegreerd wordt in sterke groepen. Initiatieven om spelers van verschillende clubs samen te brengen in een regionaal initiatief om zo tot sterke trainingsgroepen te komen, juichen wij zeker toe.

Het opleiden van een talentvolle speler gaat gepaard met het werken naar doelstellingen en het evalueren / permanent opvolgen van deze doelstellingen. Via overleg tussen de betrokken trainers (KDT en persoonlijke trainer) is het de bedoeling om deze doelstellingen zo concreet mogelijk te maken en ze te plaatsen binnen een lange termijnontwikkeling. Daarom worden, verspreid over het schooljaar, stagedagen georganiseerd waar naast een normale tennistraining ook consultancymomenten (overleg met de tennis- en conditie coördinatoren KDT) voor de persoonlijke tennistrainer worden georganiseerd. Om de kansen op ontplooiing van de speler optimaal te houden, raden we sterk aan dat een persoonlijke trainer 3 consultancymomenten per jaar bijwoont.

Voor de spelers worden tijdens de stagedagen ook Be Player sessies georganiseerd. Dit zijn workshops waar ze meer inzicht krijgen en kennis verwerven in tennistactische situaties, mentale ontwikkeling, gezonde voeding, …

Naast de tennisconsultancy wordt ook overleg op conditioneel gebied georganiseerd. Voor deze conditieconsultancy wordt zowel de persoonlijke tennis- als conditietrainer uitgenodigd.

Om het maximale te halen uit het begeleiden van spelers is een sterke persoonlijke trainer (minimum Trainer B gediplomeerd en met de nodige ervaring) essentieel. Tennis Vlaanderen en het Kids Development Team investeert daarom mee in het voortdurend verder ontwikkelen van de omkadering van de trainers. Via de Kaderdagen & de Be Coach-opleidingen worden de trainers geholpen in het opdoen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om talentvolle spelers onder 12 jaar te begeleiden. Daarnaast zullen de trainers van KDT-geselecteerden hulpmiddelen krijgen om de juiste profilering en evaluaties van spelers te kunnen maken (opvolgsysteem PROTENNISDATA voor het opstellen van doelstellingen, maken van periodisering, trainingsplanningen en dergelijke).

Via tussentijdse opvolging (communicatie via telefoon en email, overleg tijdens tornooien, …) kan de ontwikkeling van de speler verder worden besproken en doelstellingen, waar nodig, worden bijgestuurd.

De ouders van geselecteerde KDT spelers krijgen advies in Coach de ouder-bijeenkomsten waar er dieper wordt ingegaan op alle facetten van het optimaal begeleiden van jonge spelers door ouders. Naast de coach de ouder- infosessie trachten we het contact tussen ouders en KDT-coördinatoren te stimuleren via open trainingen (ouders worden uitgenodigd op de tennisbaan, 2x per jaar) en contactmomenten (ouders kunnen individueel gesprek vragen met KDT-coördinator, 2x per jaar). De KDT-verantwoordelijke per leeftijdsgroep is het permanent aanspreekpunt gedurende het KDT seizoen.

Bij de start van het winterseizoen krijgen de ouders en trainers advies over het racket en de snaren van de speler. Vanaf 19-20 worden de rackets door Dieter Calle en Walter Van Den Brandt opgemeten na het volgen van een KDT-training. Hierdoor kan er nog spelerspecifieker advies gegeven worden. Tijdens het schooljaar kunnen ouders de KDT-coördinator vragen om extra advies bij Dieter of Walter in te winnen.

De KDT spelers worden bij de start van het schooljaar en tijdens de stagedagen gescreend door de kinesist, verbonden aan Tennis Vlaanderen. Deze screening heeft meerdere doelen:

 • preventief op zoek gaan naar de zwakkere schakels in het lichaam om zodoende letsels te voorkomen (blessurepreventie)
 • gerichte invulling van de conditietrainingen
 • lichamelijk mogelijk maken om tennistechnische aanpassingen te doen.

Op basis van deze screening wordt een advies gegeven, waarmee de persoonlijke tennis- en/ of conditietrainer aan het werk kan. Op vraag van de ouders en persoonlijke trainer kunnen we jullie in contact brengen met onze kinesist, om op eigen initiatief verdere opvolging te bespreken.

Verantwoordelijken?

Verantwoordelijke KDT Laurence Courtois (laurence.courtois@tennisvlaanderen.be)
Verantwoordelijke KDT-conditietrainingen Jonas Wallens
KDT tennis- coördinatoren
 • Kristof Van Deun
 • Frederik Mertens
KDT trainers aanvullend op de verantwoordelijke en coördinatoren
 • Wim Neefs
 • Hans Vandenbosch
Mentale trainer
 • Gert-Jan Demuynck
Kinesist
 • Hans Van Baarle

 

Kids Development Team '20-'21

Bekijk hier de lijst van de geselecteerden voor het schooljaar 2020-2021.