Een beleidsplan voor jouw club

Club van de toekomst

Een goed beleidsplan als basis voor doordachte, gestructureerde en gedragen werking, hoe begin je eraan?  Start met de mirakelvraag: als je binnen vijf jaar wakker wordt en jouw club is geĆ«volueerd tot de organisatie waarvan je altijd gedroomd hebt, hoe ziet die er dan precies uit?  Als je dit voor ogen hebt, kan je gaan bepalen wat je in de huidige werking moet behouden, verwijderen, aanpassen of vernieuwen.  Heb je nood aan ondersteuning om een beleidsplan op te stellen? Neem gerust contact met ons op via clubwerking@tennisvlaanderen.be. We loodsen je doorheen missie, visie, strategie en kerntaken gekoppeld aan KPI's (Key Performance Indicator). Dit hoeft geen lijvig document te zijn, met een recto verso A4 kom je al heel ver. Neem je deel aan het Jeugdfonds 2021? Je kan feedback aanvragen op het criterium beleidsplanning tot en met 1 mei.