Club Analytics

Vragen?

Contacteer ons gerust via Clubwerking@tennisvlaanderen.be.

Vanuit Tennis Vlaanderen voorzien we permanent heel wat cijfers voor onze clubs. Met deze cijfers kan je aan de slag om je als club te positioneren, keuzes te maken en vooral te checken hoe de club bezig is met z'n kerntaken.

Hoe evolueren leden, hoe sterk zijn de terreinen bezet op verschillende tijdstippen en op welke momenten liggen er nog opportuniteiten, wat is de stand van zaken qua competitiedeelnames en -prestaties, hoe goed is de tornooibezetting op jouw club, hoe goed is de trainersinstroom, ... Succes is maakbaar en het volgen van cijfers helpt je op het proces te volgen.

Hieronder vind je een overzicht van de data die beschikbaar zijn voor clubs.

In Elit 1.0 & Elit 2.0 vind je de basiscijfers voor jouw club:
  • Elit 1.0: ledengegevens, competitiedeelnames, klassementen, bestuursfuncties, trainers, officials, ...
  • Elit 2.0: algemene ledencijfers, abonnementen/losse verhuur, tennisschool, terreinbezetting, …

Maandelijks ontvang je een clubmail met daarin een detailanalyse rond een thema dat relevant is in de betreffende periode. Dit geeft een tussentijdse evaluatie van hoe jouw club scoort op een bepaald thema en waar je nog op kan inzetten om als club sterker te worden.

Als het thema waarrond de analyse wordt uitgevoerd relevant is voor zowel tennis- als padelclubs, wordt de clubbarometer verstuurd in de Clubmail Management (1ste van de maand). Moet er voor de analyses een onderscheid gemaakt worden tussen tennis- en padelclubs, dan ontvang je de maandelijkse clubbarometer in het midden van de maand via de We Serve Tennis of We Serve Padel mailing.

Thema's die reeds aan bod kwamen in de clubbarometer:

  • Ledenevolutie: wat is de huidige stand van zaken in aansluiting per leeftijdsgroep ten opzichte van vorig jaar (Clubmail Management, juni)
  • Terreinbezetting: hoe sterk zijn de terreinen op jouw club bezet, wat zijn dal- of piekmomenten en hoe verhoudt zich dit tot de gemiddelde Tennis Vlaanderen club (Clubmail Management, juli)
  • Ledendynamiek/ledenbinding: wat is het profiel van jouw leden, wat is de verhouding tussen leden met een onafgebroken lidmaatschap versus zappers en wat is de graad van drop-out en retentie op jouw club (Clubmail Management, augustus)
  • Trainersteam: zijn jouw trainerslijsten up to date naar functies en aansluiting van trainers, hoe is het gesteld met Coach+-aansluitingen, de instroom van nieuwe trainers en welke jonge clubleden zijn potentiële trainers op jouw club (We Serve Tennis, september)
  • Competitiedeelnames en -prestaties: hoeveel clubleden namen deel aan diverse competitiecircuits, hoeveel finaleplaatsen en tornooioverwinningen werden er behaald (We Serve Tennis / We Serve Padel, oktober)

In het clubrapport worden kerncijfers op verschillende thema's gepresenteerd in een overzichtelijke tool. De clubrapporten worden midden december opgemaakt, zodoende gebruik te maken van de jaarlijkse eindcijfers per club. Deze rapporten moeten een houvast bieden om jaar na jaar clubscores te vergelijken en jaarlijkse actieplannen te evalueren.

De eerste clubrapporten werden opgemaakt in 2018 en 2019. Hiervoor ontving elke club een gepersonaliseerd rapport in pdf-formaat met detailcijfers over verschillende thema's. In 2020 werden er geen clubrapporten opgemaakt omwille van afwijkende cijfers ten gevolge van de coronapandemie. In 2021 worden de clubrapporten in versie 2.0 gepresenteerd. Hiermee bieden we een dynamische tool met de mogelijkheid om op basis van clubnummers te vergelijken met andere clubs en gemiddeldes van Tennis Vlaanderen.

Thema's die aan bod komen in de clubrapporten bouwen verder op de analyses die doorheen het jaar uitgevoerd worden i.f.v. de opmaak van clubbarometers: ledenevolutie, ledendynamiek, terreinbezetting, trainersteam, competitiedeelnames en -prestaties, klassementen, jeugdfondsscores, … 

De clubrapporten van 2021 vind je hier.

Alle jeugdfondsclubs ontvangen eind november hun jeugdfondsrapport. In dit rapport worden de scores op alle criteria gepresenteerd, vind je de algemene jeugdfondsranking en prestatieranking terug en krijg je het behaalde label te zien o.b.v. jouw clubnummer.

Je kan het jeugdfondsrapport permanent raadplegen via Elit 2.0 > club > rapporten. Hier staat ook het toegekende bedrag en label voor jouw club vermeld.

Meer info over het Jeugdfonds vind je hier.