Grote club- en ledenbevraging

Vragen?

Heb je vragen over deze bevragingen? Mail gerust naar clubwerking@tennisvlaanderen.be.

We bouwen aan de toekomst! Eind november lanceren we een grote club- en ledenbevraging. Hiermee willen we nieuwe uitdagingen vaststellen en prioriteiten voor het toekomstig beleid bepalen. Jouw mening is dus enorm belangrijk!

Clubbevraging

We hebben de clubbevraging naar alle voorzitters verzonden op 25/11. Alle clubs kregen vijf enquêtes, gericht op evaluatie en toekomstige ontwikkeling, telkens rond een verschillend thema (dagelijkse clubwerking, projecten sportief clubmanagement, competitieformats, communicatie en marketing, automatisatie). We versturen de vijf vragenlijsten apart, zo kan de voorzitter beslissen om de verschillende onderdelen zelf te beantwoorden of door te sturen naar de meest geschikte respondent binnen het clubbestuur. De deadline voor het invullen is 16/12. Bekijk hier de vragenlijst.

Ledenbevraging

We bevragen onze leden bevragen aan de hand van een representatieve steekproef. We streven naar een maximale respons, randomisatie zal bepalen wie wel of niet bevraagd wordt. Ben je benieuwd naar de inhoud van de vragenlijst voor leden? Je kan hem hier bekijken. Vul hem in uiterlijk 12/12. Met deze bevraging evalueren we zowel onze projecten als de dagelijkse clubwerking. Hiermee hopen we meer inzichten te verwerven in wat onze spelers belangrijk vinden en waar er eventueel ruimte is voor verbetering/uitbreiding in ons aanbod.

Enkele aandachtspunten

  • Het kan zijn dat je een andere vragenlijst ontvangt dan jouw kennissen; er zijn verschillende vragenlijsten rond verschillende topics in omloop om de load per lid te beperken
  • Het kan zijn dat je meerdere vragenlijsten ontvangt als er meerdere leden aan jouw emailadres gekoppeld zijn (bv. ouders van spelende kinderen); het is dan toch belangrijk om elke vragenlijst afzonderlijk te doorlopen in naam van de persoon aan wie de vragenlijst gericht is. Het eerste blok is in alle vragenlijsten hetzelfde, maar het tweede blok kan verschillende vragen bevatten.
  • Zeggen dat niet iedereen de mail ontvangt (representatieve steekproef), maar dat iedereen de vragenlijst wel kan inkijken via de website
  • Benadrukken dat ze in spam mailbox moeten kijken (mail verstuurd op 2/12)

Bekijk hier: