Conditie (5-12 jaar)

Vragen?

Contacteer de verantwoordelijke van Tennis Vlaanderen: trainers@tennisvlaanderen.be

KidsTennis Coördinatie

Coördinatie

Conditie heeft als doel om spelers vaardiger te maken als tennisspeler. Wanneer een speler coördinatief en fysiek wordt geprikkeld, heeft dit een positief effect op zijn capaciteiten als tennisspeler. Niet alleen worden in de conditietrainingen algemene bewegingsvaardigheden aangesproken, de spelers ontwikkelen specifiek i.f.v. tennis. Elke speler die tijd investeert in coördinatietraining, wordt een vaardigere tennisspeler.

Wat leer je?

Je leert in de conditietraining algemene functionele bewegingsvaardigheden, afgekort als AFB.
We spreken van "algemeen "aangezien we een ruime en brede basis willen vormen van de bewegingsvaardigheden.  "Functioneel" omdat we de bewegingsvaardigheden willen linken aan wat een tennisspeler moet kunnen en nodig heeft om het spel optimaal te kunnen spelen.

Onder AFB zijn er 8 onderdelen:

 1. Kracht
 2. Lenigheid en beweeglijkheid
 3. Uithouding
 4. Snelheid en reactie
 5. Balans
 6. Oriêntatie
 7. Racket- en balvaardigheid
 8. Dissociatie
De vaardigheden worden voornamelijk geoefend in:
 • een aparte coördinatietraining
 • coördinatie als onderdeel van een tennistraining:
  • bv. 15' binnen in een tennistraining besteden aan TSB
  • bv. voor of na de tennistraining

Conditie in Blauw en Rood

In Blauw en Rood wordt gesproken van `spelend leren'. De drills omvatten veel spelvormen wat het voor de kinderen echt fun maakt. Niet alleen de inhoud is belangrijk, maar ook de manier waarop.

Het woord `FUNdamentals' omschrijft goed waar het in Blauw en Rood om gaat: het ontwikkelen van algemene functionele bewegingsvaardigheden op een toffe manier!

Conditie in Oranje en Groen

Vanaf Oranje begint functionele coördinatietraining een andere vorm te krijgen, aangezien op deze leeftijd kan worden gestart met "leren trainen". De spelers zijn rijper om meer individueel en complexer te werken. Ook kan er bij deze leeftijdsgroep meer ingeslepen worden en op een hoger tempo gewerkt worden.

Vanaf Groen bouw je verder op de geleerde en ontwikkelde vaardigheden van Oranje. Vanaf nu kan je meer doorgedreven en gespecialiseerd werken.