Padelklassementen

Info padelklassementen voor spelers

 • Een padelklassement geeft het niveau weer van een speler/speelster
 • Een padelklassement bepaalt in welke reeks(en) je kan spelen
  • Lees hier in welke reeksen je kan inschrijven voor tornooien
  • Lees hier in welke reeksen je kan inschrijven voor teamcompetities
 • Het klassement is een P-niveau. In totaal zijn er voor de heren 7 niveaus voor de dames 5 niveaus.
 • Bij de heren zijn de niveaus van laag naar hoog: P100 – P200 – P300 – P400 – P500 – P700 – P1000
 • Bij de dames zijn de niveaus van laag naar hoog: P50 – P100 – P200 – P300 – P500
 • Heb je geen tennisklassement en ook nog geen padelcompetitie bij Padel by Tennis Vlaanderen gespeeld? Dan word je ingeschaald als P100 speler bij de heren, of P50 bij de dames.
 • Heb je een tennisklassement? Dan word je ingeschaald op basis van je tennisklassement via de inschalingstabel tennis-padel.
 • Op basis van je behaalde resultaten in de verschillende competitieformats van Padel by Tennis Vlaanderen kan je een klassementsberekening ontvangen.
 • 2 keer per jaar berekenen we je padelklassement: in juni en in december.
 • Lees hieronder hoe je in aanmerking komt voor een klassementsberekening.
 • Heb je geen tennisklassement en ook nog geen padelcompetitie bij Padel by Tennis Vlaanderen gespeeld? Dan word je ingeschaald als P100 speler bij de heren, of P50 bij de dames. 
 • Spelers die een tennisklassement hebben worden ingeschaald op basis van hun tennisklassement via deze tabel:
Heren Dames
Punten dubbel tennis Inschaling padel Punten dubbel tennis Inschaling padel
/ / 3-15 P50
3-15 P100 20-60 P100
20-45 P200 65-75 P200
50-65 P300 80-90 P300
70-80 P400 / /
85-95 P500 95 of meer P500
100 of meer P700    
/ P1000    

 

 • Jeugdspelers U13 en jonger worden ingeschaald op basis van hun tennisklassement via deze tabel:
Jongens Meisjes
Punten dubbel tennis Inschaling padel Punten dubbel tennis Inschaling padel
/ / Alle U9 en U11 spelers
U13.3 tot U13.8
3-15
P50
Alle U9 en U11 spelers
U13.3 tot U13.8
3-15
P100 U13.1 tot U13.2
20-60
P100
U13.1 tot U13.2
20-45
P200 65-75 P200

 

 • Heb je toch al een hoger niveau vanuit andere sporten (squash, badminton, ....) of heb je andere padelervaring, ...? Meld dit dan zeker aan de Padelverantwoordelijke van je club. Die kan je meteen inschalen door een mail te sturen naar clubwerking@tennisvlaanderen.be met de naam van de speler, het padelniveau en de motivatie voor de inschaling. Houd daarbij rekening met het volgende:
  • Dit kan enkel bij een eerste inschaling
  • Een inschaling is niet meer mogelijk zodra de speler een klassementsberekening ontvangen heeft
  • Een inschaling op basis van niveau inschatting van de padelverantwoordelijke kan maximaal tot P300 niveau
 • Een verlaging op de inschalingstabel kan enkel in deze uitzonderlijke gevallen:
  • Spelers die een plotse klassementsstijging tennis kregen in november 2018 door de vernieuwde klassementsberekening met het piramidesysteem kunnen aanvragen om op basis van hun tennisklassement 2018 ingeschaald te worden. Voorwaarden: nog geen klassementsberekening padel ontvangen hebben EN geen klassementsberekening tennis ontvangen hebben sinds 2018.
  • Spelers die omwille van medische redenen hun tennisniveau niet meer halen en waar dit ook duidelijk is o.b.v. resultaten van de voorbije jaren. Deze vraag moet ondersteund worden door een medisch dossier en dient ook gemotiveerd te worden door de padelverantwoordelijke van de club.

Zit jij in één van bovenstaande situaties? Mail dan naar info@tennisvlaanderen.be.

In alle andere gevallen is een verlaging niet mogelijk. Er worden geen verdere uitzonderingen gemaakt. Een klassement dalen kan enkel op basis van prestaties en een klassementsberekening (minstens 5 officiële padelwedstrijden in eenzelfde niveau in een berekeningsperiode). We raden dus toch aan dat je je padelklassement uitprobeert in de reeks van je klassement en voldoende wedstrijden speelt om een klassementsberekening te ontvangen.

Berekening zomerklassement 2022 (juni 2022)

De nieuwe klassementen komen zeer binnenkort online!

De zomerklassementen 2022 worden berekend op basis van resultaten van 3 januari tot 12 juni 2022. De nieuwe klassementen zijn geldig vanaf 4 juli. Tot 3 juli wordt dus nog met de ‘oude' klassementen verder gespeeld. Resultaten tussen 13 juni en 3 juli worden opgenomen in de klassementsberekening van december 2022.

Padel is een sport in volle ontwikkeling. De klassementsberekening werkt met voortschrijdend inzicht waardoor er per klassementsperiode bepaalde zaken verder geoptimaliseerd worden i.f.v. een correctere niveaubepaling. Het uiteindelijke doel is om te zorgen dat iedereen op het juiste niveau terechtkomt.

Heb je een berekening ontvangen? Dan kan je je berekening in detail bekijken door op je spelersdashboard op je padelklassement te klikken. 

Lees in dit document alle info over de berekeningsmethode voor de padel zomerklassementen 2022.

 • Onderstaande grenstabellen worden toegepast op de behaalde winstratio's. Lies hier hoe de winstratio's berekend worden.
 • Je ontvangt pas een winstratio voor een reeks vanaf:
  • Lager niveau dan je klassement en niveau van je klassement: vanaf 5 matchen of meer in dat niveau (inclusief winst hoger niveau & verlies lager niveau voor het niveau van je eigen klassement)
  • Hoger niveau dan eigen klassement: 9 matchen of meer in dat niveau
 • Op basis van elke winstratio krijg je een voorgesteld klassement op basis van de grenstabellen.Per niveau met een winstratio wordt een nieuw klassement voorgesteld, indien meerdere voorstellingen telt het hoogste voorgestelde klassement
 • De grenzen voor stijgen/dalen/behoud t.o.v. het gespeelde niveau werden vastgelegd i.f.v. een optimale verdeling van actieve spelers over de verschillende klassementen:
HEREN - Toekenning nieuw klassement
Niveau van de prestaties 1 lager dan het gespeelde niveau Klassement van het gespeelde niveau 1 hoger dan het gespeelde niveau
P100 NVT < 65% > 65%
P200 < 20% > 20% en < 75% > 75%
P300 < 20% > 20% en < 80% > 80%
P400 < 20% > 20% en < 80% > 80%
P500 < 20% > 20% en < 80% > 80%
P700 < 20% > 20% en < 80% > 80%
P1000 < 20% > 20% NVT

 

DAMES - Toekenning nieuw klassement
Niveau van de prestaties 1 lager dan het gespeelde niveau Klassement van het gespeelde niveau 1 hoger dan het gespeelde niveau
P50 NVT < 65% > 65%
P100 < 20% > 20% en < 75% > 75%
P200 < 20% > 20% en < 80% > 80%
P300 < 20% > 20% en < 80% > 80%
P500* < 20% > 20% NVT

* Aangezien er geen P700/P1000 damesklassement bestaat krijgen dames met prestaties op P700/P1000 niveau een P500 klassement toegekend

 • Minimum aantal matchen om te stijgen:
  • O.b.v. ratio op niveau van eigen klassement:
   • 1 klassement stijgen of dalen kan vanaf ≥ 5 matchen
  • O.b.v. ratio op een niveau hoger dan eigen klassement:
   • Stijgen (t.o.v. je huidige klassement) o.b.v. een ratio in één of meer niveaus hoger dan eigen klassement kan pas vanaf ≥ 9 matchen in dat niveau
   • Als het gespeelde niveau een hoger niveau dan je eigen klassement betreft kan je enkel stijgen t.o.v. huidige klassement indien het ratio op het eigen klassementsniveau ≥ 60% is (of niet gespeeld of te weinig matchen voor ratio)
Een klacht indienen tegen het toegekende klassement kan enkel op basis van één van onderstaande 5 regels:
 1. Omwille van materiële fouten (bv. ontbrekende of foutieve uitslagen)
 2. Spelers die gestegen zijn waarbij 60% of meer van de winstmatchen in een niveau op tussenreeksniveau (bv. winst tegen duo P400/P300) zijn, kunnen aanvragen om een stijging ongedaan te maken. Voor stijgingen naar P1000 heren en P500 dames is dit bepaald op 50% van de winstmatchen op tussenreeksniveau.
 3. Spelers die in één berekening 3 klassementen gestegen zijn, kunnen aanvragen om 2 klassementen te stijgen ipv 3.
 4. Spelers die door 3 klassementsperiodes inactiviteit automatisch 1 klassement gedaald zijn kunnen een terugzetting aanvragen (uitgezonderd terugzetting naar P1000 heren en P500 dames).
 5. Spelers die 18 maanden inactief waren (dus sinds januari 2021 geen berekening ontvangen hebben) kunnen aanvragen om 1 klassement te dalen.
Klachten kunnen ingediend worden via dit klachtenformulier tot 17 juli.
Volgende principes worden vooropgesteld voor de berekening van december 2022. Alles is onder voorbehoud van mogelijke verdere optimalisaties.
 • Minstens 5 matchen op het niveau van je eigen klassement om een ratio/berekening te ontvangen in het niveau van je eigen klassement.
 • Minstens 9 matchen op niveaus hoger dan je eigen klassement om een ratio/berekening te ontvangen in een niveau dat hoger is dan je eigen klassement.
 • De correctiefactoren en het algoritme worden mogelijks bijgestuurd t.o.v. de berekening van juni 2022.
 • Grenzen stijgen/behoud/dalen worden elke periode opnieuw bepaald i.f.v. de totale populatie actieve spelers.
 • Per klassementsberekening kan je maximaal 1 klassement dalen. Dalen kan vanaf 5 gespeelde wedstrijden in hetzelfde niveau.
 • Als je de ambitie hebt om te stijgen moet je wel opletten met ‘social play' waarbij de kans op verliesmatchen groter is dan een partner met een gelijk niveau.
Opgelet: inschrijvingen voor tornooien in week 27 en 28 (4-17 juli) gaan open op 20, 21, 22, 23, 24 juni, afhankelijk van het gewest van de club. Voor sommige tornooien betekent dit dat er minder tijd is om je in te schrijven. Als een tornooi start op maandag dan zullen de inschrijvingen opengaan als volgt:
 • Antwerpen: op maandag 20 juni
 • West-Vlaanderen: op dinsdag 21 juni
 • Limburg: op woensdag 22 juni
 • Vlaams-Brabant: op donderdag 23 juni
 • Oost-Vlaanderen: op vrijdag 24 juni

Belangrijke info voor spelers en clubs

Startende spelers krijgen bij hun eerste inschrijving Padel Tour of bij het plaatsen van de speler op een interclublijst een automatisch padelklassement toegekend op basis van de inschalingstabel tennis - padel. Spelers die geen tennisklassement hebben worden ingeschaald als P100 speler bij de heren, of P50 bij de dames.

Indien je een nieuwe speler aansluit op je club (nog nooit lid geweest van Tennis Vlaanderen) of een speler hebt die reeds een padelniveau heren P200 of dames P100 of hoger heeft, kan deze rechtstreeks ingeschaald worden door de padelverantwoordelijke van de club. De padelverantwoordelijke dient een mail te versturen naar clubwerking@tennisvlaanderen.be met de naam van de speler en het padelniveau zodat deze speler meteen correct ingeschaald kan worden. Opgelet voor volgende zaken:

 • Dit kan enkel bij een eerste inschaling
 • Een inschaling is niet meer mogelijk zodra de speler een klassementsberekening ontvangen heeft
 • Een inschaling op basis van niveau inschatting van de padelverantwoordelijke kan maximaal tot P300 niveau (een hogere inschaling kan enkel op basis van gelijkschaling van padelprestaties uit bijvoorbeeld internationale tornooien, andere landen, ...). 

Er zijn 2 mogelijke redenen voor een aanvraag tot daling: 

 1. Daling o.b.v. medische redenen mits motivering van de padelverantwoordelijke van de club
 2. Daling o.b.v. inactiviteit

Daling o.b.v. medische redenen: 

Spelers die omwille van medische redenen hun niveau niet meer halen en waar dit ook duidelijk is o.b.v. resultaten. Deze vraag moet ondersteund worden door een medisch dossier en dient ook gemotiveerd te worden door de padelverantwoordelijke van de club. 

Daling o.b.v. inactiviteit

Bij de klassementsberekening van juni 2022 zullen spelers met 3 klassemensperiodes inactiviteit (dus geen berekening ontvangen sinds januari 2020) automatisch 1 klassement dalen. 

Spelers die 18 maanden inactief zijn (dus geen berekening ontvangen sinds januari 2021) kunnen aanvragen om 1 klassement te dalen. 

Aanvraag dient te gebeuren via mail aan clubwerking@tennisvlaanderen.be

 • Verlaging t.o.v. inschalingstabel o.b.v. speelniveau is niet mogelijk (tenzij o.b.v. een medisch verslag, een klassementsberekening, of o.b.v. een plotse klassementsstijging tennis in november 2018 door de vernieuwde klassementsberekening met het piramidesysteem)
 • Extra stijging aanvragen van spelers die een berekening ontvangen hebben is niet mogelijk