Padelklassementen

Belangrijk voor clubs

Indien je een nieuwe speler aansluit op je club (nog nooit lid geweest van Tennis Vlaanderen) die reeds een padelniveau P250 of hoger heeft, kan deze rechtstreeks ingeschaald worden. Stuur een mail aan info@tennisvlaanderen.be met de naam van de speler en het padelniveau zodat deze speler meteen correct ingeschaald kan worden.

Algemene info

Opgelet: Omwille van Covid19 gaat de klassementsberekening padel die gepland stond in juni niet door.

De berekende klassementen (december 2019) zijn geldig voor alle wedstrijden vanaf 1/1/2020 tot en 31/12/2020. In december 2020 voorzien we een nieuwe klassementsberekening die  bijsturingen omvat. 

Berekening december 2020:

 • Alle gespeelde wedstrijden Padel Tour en Interclub in 2020 worden opgenomen in de berekening
 • Stijgen kan vanaf 9 wedstrijden op je eigen reeksniveau* of hoger niveau
 • Dalen kan vanaf 5 wedstrijden op eigen reeksniveau* of lager niveau 

* Het reeksniveau wordt bepaald op basis van het hoogste klassement tegenstanders. Indien het klassement van de tegenstanders 2 klassementen uit elkaar ligt wordt de match ingeschaald op het middelste klassement.

Lees hieronder in detail over de klassementsberekening december 2019. Opgelet: voor de berekeningen van december 2020 zullen er verfijningen zijn om het systeem te optimaliseren! 

 • De padelklassementen werden berekend op basis van je prestaties vanaf week 25 2019 in de Padel Tour en de Najaarsinterclub 2019.
 • Wedstrijden met W.O. of F.F. worden niet in rekening gebracht
 • Je krijgt een klassementsberekening vanaf 5 gespeelde matchen in eenzelfde niveau
 • Stijgen kan enkel als je minstens 9 wedstrijden speelde
 • Dalen kan enkel als je minstens 5 wedstrijden speelde in het niveau.
  Keuze om niet te dalen: Ben je een klassement gedaald, maar vind je dat onterecht voor je eigen niveau? Dan kan je bij je oorspronkelijk padelklassement blijven.  Competitie is leuker als iedereen op het juiste niveau speelt. Maak voor jezelf de balans op en stuur voor 6 januari een mailtje naar clubwerking@tennisvlaanderen.be als je je oorspronkelijke klassement wil houden.

De klassementsberekening gebeurt in verschillende stappen.

1.

We berekenen het aantal winst- en verlieswedstrijden per niveau. Interclub en Padel Tour wedstrijden worden samen opgeteld per niveau. Het niveau wordt bepaald op basis van het klassement van het hoogte klassement tegenstanders. Indien het klassement van de tegenstanders 2 klassementen uit elkaar ligt wordt de match ingeschaald op het middelste klassement.

 • Vb. duo 1 [P500/P500] wint van duo 2 [P750/P500]
  • Duo 1 krijgt winstmatch in P750
  • Duo 2 krijgt verliesmatch in P500
 • Vb. duo 1 [P750/P750] verliest van duo 2 [P1000/P500]
  • Duo 1 krijgt verliesmatch in P750
  • Duo 2 krijgt winstmatch in P750
2.

De winst-verlieswedstrijden worden aangepast op basis van een aantal correctiefactoren

a. Voorronde- en eindronde wedstrijden krijgen een aparte weging
b. Wedstrijden van dames in de open/heren/gemengd spelen worden gewogen
c. Wedstrijden van heren in de gemengde reeks tellen minder door
d. Padel Tour wedstrijden tellen meer door dan Interclubwedstrijden

3. Vanaf 5 gespeelde wedstrijden in een niveau wordt een winstratio berekend (% gewonnen wedstrijden t.o.v. totaal aantal wedstrijden) per niveau.
4.

Op basis van de winstratio's wordt je nieuw padelklassement bepaald op basis van volgende grenzen (niveau X = oorspronkelijk klassement):

HEREN BEHOUD

 • Winstratio in niveau X tussen 20% en 74,9%

HEREN STIJGEN

 • Winstratio in niveau X >=75% > 1 klassement stijgen
 • Winstratio niveau X+1 >=40% EN winstratio niveau X >= 50%* > 1 klassement stijgen
 • Winstratio niveau X+1 >=75% EN winstratio niveau X >= 50%* > 2 klassementen stijgen
 • Winstratio niveau X+2 >=40% EN winstratio niveau X+1 >= 40%* > 2 klassementen stijgen

HEREN DALEN

 • Niveau X <20% > 1 klassement dalen
  • Uitzondering: Als je in een lagere reeks een winstratio >= 75% behaalde, behoud je je oorspronkelijke klassement
DAMES** BEHOUD
 • Winstratio in niveau X >= 40%

DAMES** STIJGEN

 • Winstratio in niveau X+1 >= 40% EN Niveau X >= 75%* > 1 klassement stijgen

DAMES**DALEN

 • Niveau X <40%

* Of niet gespeeld of <5 matchen gespeeld

** In december 2019 werd een nieuw damesklassement P50 toegevoegd. Hierdoor was er bij de dames eerder een verschuiving van klassementen naar onder toe. De parameters om te stijgen/dalen zullen in december 2020 aangepast worden i.f.v. de nieuwe situatie. 

 

Het aantal competitiespeelsters wordt steeds groter en dat vinden wij super! Om de verdeling van de niveaus over de verschillende reeksen te verbeteren, gaan we van 3 damesklassementen naar 4!

We lanceren een nieuw P50 klassement, enkel voor dames. Daarnaast voorzien we een algemene verschuiving van de damesklassementen naar onder. Concreet wil dit zeggen dat meer dan de helft van de dames in P500, P250 en P100 één klassement dalen. Hierdoor creëren we een beter evenwicht tussen het niveau van de dames- en herenklassementen (100, 250 en 500) en zal gemengd spelen alleen maar leuker worden!

Dames die in de tweede helft van 2019 niet voldoende wedstrijden gespeeld hebben om een berekening te ontvangen worden ingeschaald op basis van hun tennisklassement volgens de tabel onderaan op deze pagina. Opgelet: je kan niet stijgen op basis van je tennisklassement en je kan maximaal 1 klassement dalen op basis van je tennisklassement.

 • Spelers die nog geen competitievorm van padel speelden en zich voor de eerste keer willen inschrijven voor de Interclub of Padel Tour, worden ingeschaald op basis van hun tennisklassement:
HEREN DAMES
Punten
dubbelklassement
tennis
Inschaling
Padel
Punten
dubbelklassement
tennis
Inschaling
Padel
    3-15 P50
3-30 P100 20-60 P100
35-75 P250 65-90 P250
80 of meer P500 95 of meer P500
 • Heb je geen tennisklassement en ook nog geen padelcompetitie bij Padel by Tennis Vlaanderen gespeeld? Dan word je ingeschaald als P100 speler bij de heren, of P50 bij de dames.
 • Heb je toch al een hoger niveau vanuit andere sporten (squash, badminton, ....) of heb je andere padelervaring, ...? Meld dit dan zeker aan de Padelverantwoordelijke van je club. Die kan je meteen inschalen door een mail te sturen naar info@tennisvlaanderen.be met de naam van de speler, het padelniveau en de motivatie voor de inschaling.
 • Heb je een padelklassement, maar vind je dat je een hoger klassement waard bent? Neem contact op met de padelverantwoordelijke van je club. Indien deze jouw stijging bevestigt via mail aan clubwerking@tennisvlaanderen.be kunnen we je klassement verhogen.

Deelname Padel Interclub en Padel Tour

 • Een speler kan enkel in de reeks/afdeling van zijn eigen padelklassement spelen, OF in maximaal één reeks/afdeling hoger dan het padelklassement. Een speler mag NIET spelen in een lagere reeks/afdeling dan zijn padelklassement
 • Padel Tour: Indien een duo bestaat uit 2 spelers met een verschillend padelklassement, dient minimum gespeeld te worden in de reeks van het hoogste klassement
  • Vb1.  2 P250 spelers vormen een team > P250 of P500 reeks
  • Vb2.  P500 en P1000 speler vormen een team > P750 reeks
  • Vb3.  P250 en P500 speler vormen een team > P500 reeks
  • Vb4.  P100 en P500 speler vormen een team > kunnen niet samen inschrijven
  • Vb5.  P250 en P750 speler > kunnen niet samen inschrijven
 • Padel Tour: Dames met een P500 klassement mogen Padel Tour HEREN P500/750/1000 spelen. Inschrijven via mail aan info@tennisvlaanderen.be met vermelding van beide lidnummers, tornooi, reeks en beschikbaarheid in de betreffende reeks.
 • Heren P750: som van beide spelers mag maximaal 1500 zijn.
  • 2 P750 spelers kunnen samen deelnemen
  • P1000 speler kan enkel deelnemen indien hij samen speelt met een P500 of een P250
 • Padel Tour: Heren P1000 en Heren P750 kunnen in de gemengde reeks enkel in de afdeling P750 aantreden
 • Interclub: Indien een dame in de OPEN afdeling meespeelt, telt haar eigen padelklassement (vb een dame P500 kan in de P500 OPEN meespelen, of in een hogere afdeling).