Padelklassementen

Belangrijk voor clubs

Indien je een nieuwe speler aansluit op je club (nog nooit lid geweest van Tennis Vlaanderen) die reeds een padelniveau P250 of hoger heeft, kan deze rechtstreeks ingeschaald worden. Stuur een mail aan info@tennisvlaanderen.be met de naam van de speler en het padelniveau zodat deze speler meteen correct ingeschaald kan worden.
De berekende klassementen zijn geldig voor de Padel Tour en de Najaarsinterclub Padel 2019. Alle tornooien vanaf 8 juli worden met nieuwe klassementen gespeeld. December 2019 voorzien we een volgende klassementsberekening. 

Uitgangspunt van de berekening

De padelklassementen werden berekend op basis van je prestaties in de Voorjaarsinterclub Padel 2019 en de Padel Tour 2019. Het systeem houdt rekening met je prestaties tegenover andere spelers (percentielen en plaatsing in de piramide) en met winstratio's (percentage winstmatchen t.o.v. totaal aantal matchen) in de gespeelde reeksen.

De berekeningen gebeuren eerst apart voor Interclub en Padel Tour. De klassementen die uit beide resulteren, worden daarna gecombineerd. Heb je zowel Padel Tour als Interclub gespeeld? Dan wordt je nieuwe klassement bepaald op basis van de competitievorm waarin je de meeste wedstrijden gespeeld hebt (Padel Tour of Interclub).

Ontdek hieronder in detail hoe de berekening gebeurt: 

 1. Je krijgt punten op basis van je prestaties.
 2. Daarna wordt een percentiel, ofwel je "plaats" binnen de piramide spelers, toegekend aan je ranking.
 3. Op basis van je percentiel krijg je een voorgesteld klassement (zie verder > piramides heren/dames). 

Stap 1a: Toekenning punten voor Padel Tour en Padel Interclub

 • Padel Tour:
  • Je beste 8 prestaties tellen mee. 
  • Je krijgt punten op basis van het Padel Tour reglement.
  • Het gemiddeld aantal punten per gespeelde reeks wordt berekend:
   • Heb je minder dan 8 reeksen gespeeld? Dan worden je punten gedeeld door het aantal gespeelde reeksen +1.
   • Heb je in 8 reeksen gespeeld? Dan worden je punten gedeeld door 8.
 • Padel Interclub:
  • Je krijgt punten voor elke wedstrijd op basis van onderstaande tabel.
  • Het gemiddelde aantal punten per gespeelde wedstrijd wordt berekend:
   • Je punten worden gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden +1.
Afdeling Winst Poule Winst Eindronde Verlies Poule Verlies Eindronde
1000 200 - 120 -
750 150 180 100 130
500 100 125 50 70
250 50 65 20 30
100 20 25 5 10

*Voor dames die in de open reeks spelen, werd een coëfficiënt x1,25 toegepast.

Stap 1b: Verdeling piramide Padel Tour (PT) en Interclub (IC)

 

 

De winstratio's in de gespeelde reeksen worden in rekening gebracht:
Aantal gewonnen matchen  / Aantal gespeelde matchen * 100 

LET OP! Er wordt geen rekening gehouden met wedstrijden met een W.O. of F.F.Voorbeeld:  Speler X (500) met 22 wedstrijden (waarvan 2 W.O.'s). Van de 20 gespeelde wedstrijden in P500 wint de speler 5 wedstrijden. Winstratio = 25% (5/20*100).

De winstratio wordt bekeken op niveau van het oude klassement:

 • Winstratio >= 80%? Stijging met 1 klassement t.o.v. oude klassement (ongeacht klassement o.b.v. percentiel)
 • Winstratio < 20%? Daling met 1 klassement t.o.v. oude klassement (ongeacht klassement o.b.v. percentiel)
  • Uitzondering: Als je in een hogere reeks een winstratio >= 20% behaalde, behoud je je oorspronkelijk klassement.
   Voorbeeld: Speler X (250) haalt in reeks P250 een winstratio van 15%, maar haalt in reeks P500 een winstratio van 30%, dan zal speler X zijn klassement van 250 behouden.
 • Winstratio >=20% en <80%? Behoud van je oude klassement (ongeacht klassement o.b.v. percentiel).
  • Uitzondering 1: Als je in een hogere reeks een winstratio >= 20% behaalde EN je voorgestelde klassement op basis van het percentiel is hoger, dan stijg je met 1 klassement t.o.v. je oude klassement. 
   Voorbeeld: Speler X (250) haalt in reeks P250 een winstratio van 70%. In reeks P500 echter is de winstratio 30% én het percentiel bedraagt 80% (tussen 75% en 95% voor klassement 500), dan zal speler X stijgen naar 500.
  • Uitzondering 2: Als je in 2 reeksen hoger een winstratio >= 20% behaalde, dan stijg je met 1 klassement ten opzichte van het oude klassement.
   Voorbeeld: Speler X (250) haalt in reeks P250 een winstratio van 70%. In reeks P750 echter is de winstratio 30%, dan zal de speler stijgen naar 500.

Heb je niet gespeeld in de reeks van je oude klassement?

 • 1 reeks hoger gespeeld met winstratio >= 20% in die reeks? Voorstel klassement op basis van het percentiel.
 • 2 reeksen hoger gespeeld met winstratio >= 20% in die reeksen? Stijging van 1 klassement.
 • Heren:
  • Zowel in reeks heren als reeks gemengd gespeeld? Er wordt rekening gehouden met de percentielen en winstratio's in de reeks heren.
  • Enkel in reeks gemengd gespeeld? Er wordt rekening gehouden met de percentielen en winstratio's in de gemengde reeks.
 • Dames:
  • Zowel in reeks dames als reeks gemengd gespeeld? Er wordt rekening gehouden met de percentielen en winstratio's in beide reeksen. 
  • Enkel in reeks gemengd gespeeld? Er wordt rekening gehouden met de percentielen in de reeks gemengd. 
 • Berekening Padel Tour/Interclub
  • Je kan in de aparte berekening voor de Padel Tour niet dalen of stijgen op basis van 1 tornooi.
  • Je kan in de aparte berekening voor de Interclub niet dalen of stijgen op basis van 3 of minder interclubwedstrijden in je eigen reeks.
  • Het uiteindelijke klassement kan echter nog steeds dalen of stijgen op basis van de combinatie van Padel Tour en Interclub.
 • Inschaling Top 100 spelers Belgian Padel Tour (Setteo-ranking op 10/06/2019)
  • Ranking 1-50 > P1000
  • Ranking 51-100 > P750
  • Als de ranking op basis van de Padel Tour of Padel Interclub hoger is, telt de hoogste ranking.
 • Keuze om niet te dalen
  • Kreeg je een voorstel om te dalen, maar wil je toch met je oude -hogere- klassement (januari-juni 2019) blijven spelen? Dat kan! Daarvoor stuur je een mailtje naar clubwerking@tennisvlaanderen.be.
 • Spelers die nog geen competitievorm van padel speelden en zich voor de eerste keer willen inschrijven voor de Interclub of Padel Tour, worden ingeschaald op basis van hun tennisklassement:
HEREN DAMES
Punten
dubbelklassement
tennis
Inschaling
Padel
Punten
dubbelklassement
tennis
Inschaling
Padel
3-30 P100 3-30 P100
35-75 P250 35-85 P250
80 of meer P500 90 of meer P500
 • Heb je geen tennisklassement en ook nog geen padelcompetitie bij Padel by Tennis Vlaanderen gespeeld? Dan wordt je ingeschaald als P100 speler. 
 • Heb je toch al een hoger niveau dan P100 vanuit andere sporten (squash, badminton, ....) of heb je een Setteo-ranking, padelervaring uit het buitenland, ...? Dan moet de padelverantwoordelijke van je club je inschalen. De padelverantwoordelijke moet hiervoor een mail sturen naar info@tennisvlaanderen.be met de naam van de speler, het padelniveau en de motivatie hiervoor zodat de speler onmiddellijk correct ineschaald kan worden. 

Deelname Padel Interclub en Padel Tour

 • Een speler kan enkel in de reeks/afdeling van zijn eigen padeklassement spelen, OF in maximaal 2 reeksen/afdelingen hoger dan het padelklassement. Een speler mag NIET spelen in een lagere reeks/afdeling dan zijn padelklassement
 • Padel Tour: Spelers kunnen inschrijven in de reeks van hun padelklassement of in één van de hogere reeksen. Er kan maximaal 2 reeksen hoger gespeeld worden dan het padelklassement van de laagst geklasseerde speler van het duo. Indien een duo bestaat uit 2 spelers met een verschillend padelklassement, dient minimum gespeeld te worden in de reeks van het hoogste klassement
  • Vb1.  2 P250 spelers vormen een team > P250, P500, of P750 reeks
  • Vb2.  P500 en P1000 speler vormen een team > P750 of P1000 reeks
  • Vb3.  P250 en P500 speler vormen een team > P500 of P750 reeks
  • Vb4.  P100 en P500 speler vormen een team > P500 reeks
  • Vb5.  P100 en P750 speler > kunnen niet samen inschrijven
 • Padel Tour: Dames met een P500 klassement mogen Padel Tour HEREN P500/750/1000 spelen. Inschrijven via mail aan info@tennisvlaanderen.be met vermelding van beide lidnummers, tornooi, reeks en beschikbaarheid in de betreffende reeks.
 • Heren P750: som van beide spelers mag maximaal 1500 zijn.
  • 2 P750 spelers kunnen samen deelnemen
  • P1000 speler kan enkel deelnemen indien hij samen speelt met een P500 of een P250
 • Padel Tour: Heren P1000 en Heren P750 kunnen in de gemengde reeks enkel in de afdeling P750 aantreden
 • Interclub: Indien een dame in de OPEN afdeling meespeelt, telt haar eigen padelklassement (vb een dame P500 kan in de P500 OPEN meespelen, of in een hogere afdeling).