Bondsparket

Nieuw bondsparket gekend

Tennis Vlaanderen zet haar professionaliseringsproces verder. Na de hervorming van de raad van bestuur en de adviescommissies en de oprichting van een tennisparlement werd nu ook een professioneel bondsparket geïnstalleerd.

De bondsprocureur wordt Tom Vanraes, geflankeerd door Anne Wils en Wendy Van Mechelen als substituten. Tom Vanraes, 43 jaar, uit Rotselaar, tennisspeler en interclubkapitein bij TC Wezemaal, is advocaat-vennoot bij Sherpa Law en heeft o.a. expertise in het verenigingsrecht en sportrecht. Anne Wils, 30 jaar, interclubspeelster en gediplomeerde interclubleider en scheidsrechter van TC As, is advocate bij Claeys & Engels en eveneens gespecialiseerd in sportrecht. Wendy Van Mechelen, 48 jaar uit Destelbergen, speelster, wedstrijdleider, scheidsrechter en interlubleider bij TC Racso en tevens houder van het initiator-trainersdiploma, is advocate aan de balie te Gent.

Per 1 juli is in lijn met de hervorming van het tuchtorgaan tevens een nieuw tuchtreglement met aansluitende gedragscodes van kracht, alsook een nieuwe tucht- en beroepscommissie, exclusief samengesteld uit juristen uit de tennis- en padelwereld.
Het doel van deze ganse operatie is naast een nieuwe stap te zetten in de verdere professionalisering, ook de tennis-en padelsport versterkt te bewaken voor de negatieve aspecten vanuit onze maatschappij.

Per 1 juli 2019 is tevens een nieuw Tuchtreglement met aansluitende gedragscodes (een basisgedragscode voor elk lid en aanvullende gedragscodes met specifieke uitbreidingen voor op en rond de court, de trainer, de official en de bestuurder en medewerker) van kracht.