Grote club- en ledenbevraging

Vragen?

Heb je vragen over deze bevragingen? Mail gerust naar clubwerking@tennisvlaanderen.be.

Resultaten club- en ledenbevraging 2019

We bouwen aan de toekomst! Eind 2019 voerden we een grote club- en ledenbevraging uit. Hiermee willen we nieuwe uitdagingen vaststellen en prioriteiten voor het toekomstig beleid bepalen. We luisteren graag naar onze clubs en leden!

Clubbevraging

Alle clubs kregen vijf enquêtes, gericht op evaluatie en toekomstige ontwikkeling, telkens rond een verschillend thema (dagelijkse clubwerking, projecten sportief clubmanagement, competitieformats, communicatie en marketing, automatisatie). De vijf vragenlijsten werden apart verstuurd, zodat de voorzitter kon beslissen om de verschillende onderdelen zelf te beantwoorden of door te sturen naar de meest geschikte respondent binnen het clubbestuur. Bekijk hier de vragenlijst.

Ledenbevraging

Voor de ledenbevraging werd via randomisatie een representatieve steekproef aangeschreven. Ongeveer de helft van het ledenbestand werd hiervoor gecontacteerd. Dankzij de grote respons en aanvullende weging van de resultaten, kunnen we representatieve uitspraken doen over het profiel en de opinies van onze leden. De topics die aan bod kwamen, betroffen zowel een evaluatie van projecten van Tennis Vlaanderen als van de dagelijkse clubwerking. Hiermee kunnen we meer inzichten verwerven in wat onze spelers belangrijk vinden en waar er eventueel ruimte is voor verbetering/uitbreiding in ons aanbod. Ben je benieuwd naar de inhoud van de vragenlijst voor leden? Je kan hem hier bekijken.

Bekijk hier