Bestedingsverplichting

Infotheek

TitelPublicatiedatum
Er heeft zich een onverwacht probleem voorgedaan bij de zoekopdracht, gelieve opnieuw te proberen

Vragen?

Contacteer Jessie:

Met steun van de Vlaamse Overheid reikt Tennis Vlaanderen 243.700 euro aan de clubs die het kwaliteitslabel van het Jeugdfonds behaalden.
Elke club die een toelage ontvangt in het kader van het Jeugdfonds dient deze te besteden volgens de lijst van onderstaande bestedingsverplichtingen. De toelage wordt pas gestort als de besteding is aangetoond! De besteding dient een meerwaarde te bieden voor de kwaliteit van de jeugdwerking bovenop de gebruikelijke benodigdheden of kosten voor tennislessen.

Vergeet niet het webformulier en de nodige betalingsbewijzen aan ons te bezorgen:

 • Stuur het webformulier uiterlijk 31 december 2017 door: plaats de besteding onder de juiste categorie, omschrijf duidelijk waar het over gaat en breng hierbij het juiste bedrag in. De som van de verschillende bestedingen moet de totale toelage overschrijden (de clubtoelage werd via de mail van begin november 2017 naar de Jeugdfondsverantwoordelijke en club bekendgemaakt). Klik hier voor het webformulier.
 • Bezorg ons uiterlijk 31 december 2017 de betalingsbewijzen. Deze dienen te dateren van de periode januari 2017 tot en met december 2017. Voor elke besteding dient een bewijs bezorgd te worden aan jessie.brouwers@tennisvlaanderen.be of via de post: Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel)
 • Probeer het aantal verschillende bestedingen te beperken ifv een minimale administratie. In principe kan 1 betalingsbewijs voldoende zijn, zolang dit het bedrag van de toelage dekt.
 1. Aankopen voor didactisch materiaal of KidsTennismateriaal voor de jeugd (geen kosten voor maxiballen).

Deze materialen dienen een extra te bieden om de kwaliteit van de lessen of activiteiten voor de jeugd te verhogen. Vbn: aangepaste KidsTennisballen: softballen, overgangsballen (geen maxiballen!), markeringslijnen, hindernissenparcours, ballenmachine, rackettape, Kids Toer medailles, ¿¿

 1. Inschrijvingskosten voor opleiding van jeugdtrainers en jeugdbestuur (VTS-opleidingscursussen, erkende trainersbijscholingen of congressen)

Vb: tussenkomst van de club in de opleiding Aspirant-Initiator, Initiator,¿ tussenkomst van de club voor de aanwezigheid van trainers op het KidsTenniscongres,¿

 1. Inschrijvingskosten voor competitiedeelname van de jeugdleden (= deel van het inschrijvingsgeld aan tornooien wordt bijgelegd door de club)
 2. Kosten voor huur accommodatie en lokalen ifv van de criteria van het Jeugdfonds (geen kosten voor de huur van de accommodatie van de tennislessen zelf)

Vbn: accommodatiekosten voor kidsdagen, opendeurdagen, huur accommodatie ifv samenwerking met gemeente, sportdiensten of scholen, huur conditiezaal, kosten voor KidsTennisterrein of Kidscorner,¿

 1. Kosten voor drukwerken ifv van de criteria van het Jeugdfonds
 2. Kosten voor informatie- en promotiemateriaal ifv van de criteria van het Jeugdfonds
 3. Loonkosten of prestatievergoedingen voor medewerkers en/of trainers in het kader van de activiteiten of opdrachten van de criteria van het Jeugdfonds (met uitzondering van vergoedingen of onkosten voor de tennislessen zelf). Opmerking: vrijwilligersvergoedingen mogen niet gebruikt worden voor het betalen van lesgeversprestaties

Vbn: loon kosten voor aanbieden van gratis initiatielessen voor de jeugd, begeleiding naar de Kids Toer,...

 1. Verplaatsingskosten voor medewerkers en/of trainers in het kader van de activiteiten of opdrachten van de criteria van het Jeugdfonds (met uitzondering van vergoedingen of onkosten voor de tennislessen zelf)

Vbn: verplaatsingskosten voor aanbieden van gratis initiatielessen voor de jeugd, begeleiding naar de KidsToer, ¿

 1. Facturen van Tennis Vlaanderen voor prestaties van consulenten/docenten die in de club bijscholingen/opleidingen komen geven die de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de club verbeteren (bedragen zijn subsidieerbaar cfr. de bij het uitvoeringsbesluit bevoegde bezoldigingstabellen)

De toelage wordt gestort in januari 2018 op het rekeningnummer van de club gekend in Elit (check zeker of dit rekeningnummer correct is), op voorwaarde dat de besteding correct en tijdig is aangetoond. Zoniet kan de subsidie gedeeltelijk of volledig teruggevorderd worden.