Be Gold

Be Gold is een project van het BOIC dat beloftevolle tennissers ondersteunt die omwille van hun leeftijd nog geen top 8 op de volgende OS kunnen halen maar op de daaropvolgende OS daar wel toe in staat zouden moeten zijn.

Tennis Vlaanderen begeleidt de jongeren - aanvaard binnen een Be Gold-project - net zoals de jonge tennistalenten van de Topsportschool - volledig via het team van haar trainingscentrum te Wilrijk. De begeleiding kan ook opgezet worden door een nauwe samenwerking tussen het Topsportcentrum te Wilrijk en de private trainer van de Be Gold-speler.

De financiële tussenkomst via het project Be Gold wordt deels gebruikt voor de sportieve omkadering van de speler op het tennistieke, fysieke, mentale en sportwetenschappelijk vlak maar ook voor de verblijfs- en verplaatsingskosten van de geselecteerde spelers voor de deelname aan internationale tornooien en voorbereidende stages.

Voor 2022 is Alexander Blockx geselecteerd voor het Be Gold project.