Jeugdfonds

Het Jeugdfonds Tennis Vlaanderen is een actie georganiseerd door Tennis Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Overheid om de kwaliteit van het jeugdtennis op een nog hoger niveau te brengen. Jaarlijks worden de deelnemende clubs geëvalueerd op een lijst van kwaliteitscriteria en kunnen ze één of meerdere kwaliteitslabels behalen. Een voorwaarde om deel te nemen is het toepassen van KidsTennis. 

Jeugdfonds 2017

Het nieuwe Jeugdfonds reglement kan je hier downloaden. Een nieuwe beleidsperiode (2017-2020) gaat ook gepaard met gewijzigde criteria voor het Jeugdfonds.

Nieuw vanaf 2017 is dat de extra erkenning KidsTennisschool vervangen wordt door de extra erkenning Tennisschool. Hierdoor willen we de focus van U12 verder doortrekken tot U18.
Om clubs te begeleiden in de omschakeling  naar het nieuwe clubreglement is er een presentatie opgemaakt waar je de accenten en wijzigingen terugvindt. Ook is er een afzonderlijk document met criteria voor ‘erkende Tennisschool' en ‘erkende Toptennisschool'.

INSCHRIJVINGEN JEUGDFONDS 2017

 • Clubs die een label behaalden voor het Jeugdfonds 2016, zijn automatisch ingeschreven voor het jeugdfonds 2017.
 • Clubs die geen label behaalden in het Jeugdfonds 2016, maar wel ingeschreven zijn als KidsTennisclub 2017, kunnen via dit formulier inschrijven voor het Jeugdfonds 2017.

Jeugdfonds 2016

203 clubs werden gelabeld als ‘Jeugdvriendelijke Tennisclub 2017'. Deze clubs hebben de standaardnorm behaald:
 • 7 verplichte criteria: de club moet voldoen aan deze criteria.
 • 65 optionele criteria: de club bepaalt zelf welke van deze criteria ze wil invullen. In totaal dienen minstens 15 optionele criteria behaald te worden.

Van de Jeugdvriendelijke Tennisclubs behaalden:

 • 83 clubs de extra onderscheiding erkende KidsTennisschool 2017
 • 10 clubs de extra onderscheidingen erkende KidsTennis- én TopTennisschool 2017
204.000 euro werd onder deze clubs verdeeld, de minimumtoelage was 568 euro, de hoogste toelage bedroeg 3.294 euro.

Er werd een top 100 kwaliteitsranking opgesteld aan de hand van de score op alle criteria.

Bekijk hier de bestedingsmogelijkheden en de richtlijnen voor het invullen van het online webformulier.

 

Jaarlijks worden de deelnemende clubs geëvalueerd op een lijst van kwaliteitscriteria. In de weg naar meer kwaliteit worden zij ondersteund door Tennis Vlaanderen-accounts die hen individuele feedback en advies geven. Daarnaast krijgen ze een gepersonaliseerd rapport die de kwaliteit op verschillende domeinen in kaart brengt en dat als hulpmiddel kan dienen voor verdere verbetering. De professionele aanpak binnen het Jeugdfonds ondersteunt niet alleen de clubwerking, het beloont ook de clubs voor hun inzet voor de jeugd. De evaluatie gebeurt aan de hand van een clubbezoek (of Skype meeting) en een elektronische rapportering uit de Elit-database.

Jaarlijks worden de criteria aangepast in functie van het huidige kwaliteitsniveau van de clubs. Om clubs te stimuleren hun kwaliteit verder te optimaliseren, wordt de standaardnorm jaarlijks verhoogd.
De lijst van criteria en de duiding van de labels worden opgenomen in het clubreglement. De club kiest bovenop de standaardnorm zelf welke criteria ze wenst te behalen. Hoe meer criteria ingevuld worden, hoe hoger de kwaliteit en hoe hoger de toelage. De toelage is gebonden aan bestedingsverplichtingen.

Clubs die de standaardnorm behalen ontvangen:

 • Het kwaliteitslabel Jeugdvriendelijke Tennisclub
 • Een toelage volgens het aantal jeugdleden en de kwaliteitscore
 • Een huldiging op de viering samen met nog een extra prijzenpakket
 • Promotiemateriaal om hun kwaliteitslabel in de verf te zetten
 • Extra promotie via onze website, persmails,…

Naast het kwaliteitslabel ‘Jeugdvriendelijke Tennisclub' zijn er ook 2 extra onderscheidingen:

 • Tennis Vlaanderen-erkende Tennisschool: Een Jeugdvriendelijke Tennisclub met erkende Tennisschool onderscheidt zich op basis van ledendynamiek, Human Resources (trainers en sportieve clubverantwoordelijken) en (recreatieve) competitiewerking.
   
 • Tennis Vlaanderen-erkende TopTennisschool: Een Jeugdvriendelijke Tennisclub met erkende TopTennisschool onderscheidt zich op vlak van competitiewerking op nationaal en internationaal niveau.

 

 • 31 december: deadline inschrijven als KidsTennisclub voor het volgende werkingsjaar.
 • tussen 3 april en 30 september 2017 een clubbezoek van de account  of Skype meeting. Hierbij worden de criteria overlopen aan de hand van bewijsmateriaal. De club treft de nodige voorbereidingen om de te behalen te criteria te staven.
 • 16 oktober: automatische rapportering vanuit Elit.
 • Eind november: bekendmaking label(s) en toelage.
Bekijk de evaluatie van het Jeugdfonds van de voorbije jaren.

Infotheek Jeugdfonds

Belangrijke data

Bekijk het overzicht van belangrijke data voor clubs.